Wat zijn sonderingen?

Een sondering of CPT (Cone Penetration Test) is een type grondonderzoek waarbij een punt (conus) in de grond wordt geduwd. Door de buizen te verlengen, kan de punt tot op de gewenste diepte gebracht worden. Tijdens het indringen van de punt in de grond, wordt de weerstand van de grond gemeten. Op basis van deze gegevens kunnen we de draagkracht van de grond berekenen.

Waarom sonderen?

Sonderingen worden voornamelijk gebruikt om de weerstand van de ondergrond te meten. In de praktijk wordt op basis van de metingen berekend op welke diepte de grond voldoende draagkrachtig is om funderingen aan te zetten.

Tevens wordt er een inschatting gemaakt van de zettingen van een fundering op deze diepte. Deze zettingen worden veroorzaakt door het samendrukken van de onderliggende grondlagen.

Op basis van deze berekeningen kan men besluiten of de voorziene funderingswijze voldoet of men eventueel een ander type fundering moet voorzien. Dit allemaal om latere schade (scheuren, verzakkingen) aan de constructie te voorkomen.