Wie is de Sondeermeester?

Sondeermeester bvba is een jonge eenmanszaak gespecialiseerd in het uitvoeren van elektrische sonderingen. Hiervoor maken we gebruik van de meest geavanceerde apparatuur. Onze conussen sturen de meetgegevens draadloos door de sondeerbuizen naar de ontvanger op de sondeermachine.

Uniek bij de Sondeermeester is dat de proeven op het terrein worden uitgevoerd door een universitair gediplomeerd geoloog. Dezelfde persoon zal nadien het rapport opmaken. Op deze manier kan er nooit informatie van het terrein (of de omgeving) verloren gaan die interessant kan zijn voor de interpretatie.

De sondeermeester kan ook op het terrein inschatten of de uitgevoerde proeven voldoende diep zijn of er bijkomende metingen nodig zijn. Op die manier kunnen bijkomende kosten voor een tweede bezoek voorkomen worden.

Naast het uitvoeren van sonderingen kunnen ook peilbuizen geplaatst worden of handboringen uitgevoerd worden.

 

Wie ben ik?

Niels 1650x1650De sondeermeester is Niels Van den Borre. Master in de Geologie, afgestudeerd aan de Universiteit van Gent in 2007.

Als eerste werkervaring werkte ik vijf jaar in een grote firma, gespecialiseerd in offshore constructies, voornamelijk windmolenparken. Hier voerde ik berekeningen uit voor de funderingen van de windmolens. Deze job ruilde ik voor werk bij een kleinere sondeerfirma. Hier maakte ik eerst de rapporten met funderingsadvies op het kantoor. Later verhuisde ik naar het terrein voor het uitvoeren van de proeven.

Vijf jaar later heb ik besloten om zelfstandig te beginnen. Door de ervaring in zowel het uitvoeren van de proeven als de verwerking en rapportering hiervan, zit ik in de unieke situatie om als één persoon het totale takenpakket te kunnen uitvoeren.

 

Waarom kiezen voor Sondeermeester?

Lees meer